Anunț audiere publică în data de 10 decembrie 2017

Dacă nu o stradă, măcar un parc …
November 29, 2015
Dincolo de aparențe – 2017.12.13
December 13, 2017

Lobby pentru Banatul de Munte propune o nouă dezbatere societății

Problema lipsei investițiior este deja un leit motiv pentru Banatul de Munte dar ce te faci când investitorii vin dar sunt ținuți la ușă? Pentru motive care mai de care mai ciudată: secretul de Stat, protecția mediului sau nazurile primarului. O astfel de dezbatere se impune și pentru zona Munților Țarcu.

“Munții Țarcu – zonă salbatică sau motor pentru dezvoltare economică și bunăstare” este tematica ultimei dezbateri și audieri publice demarate de către Lobby pentru Banatul de Munte.

Nevoia relansării sociale și economice a localităților din zona Banatului de Munte, prin valorificarea potențialului turistic, a resurselor naturale, a infrastructurii de transport şi a resurselor umane disponibile, a determinat organizarea unui grup de inițiativă, denumit “Pro Banatul de Munte”.

Grupul de iniţiativă „Pro Banatul de Munte” dorește detectarea și efectuarea unor expertizări a problemelor, a oportunităților, privind dezvoltarea economică și socială existente în această zonă, determinarea unor soluții fezabile care, ulterior, să fie promovate în relația cu decidenții din domeniul politic și administrație, prin instrumente specifice campaniilor de lobby și advocacy.

O primă analiză a Grupului de iniţiativă „Pro Banatul de Munte” s-a referit la probleme legate de calitatea vieții în Reșița și măsurile ce sunt necesare pentru dezvoltarea locurilor de muncă, a mediului economic și creșterea numărului locurilor de muncă! A urmat apoi o campanie de lobby care avea în vedere blocarea demersurilor privind dezafectarea căii ferate Anina-Oravița, reabilitarea acesteia și introducerea ei în circuitul economic. ”În acest moment considerăm necesară o campanie de informare și sondare a opiniilor cetățeniilor și reprezentanților administrațiilor locale din zona Muntelui Țarcu, cu privire la inițiative, venite din afara acestui spațiu cultural și economic, care vizează declararea Muntelui Țarcu, ca zonă sălbatică” spun organizatorii.

Lobby pentru Banatul de Munte pregătește așadar o audiere publică pe această temă, ce va avea loc în data de 16 decembrie 2017, la Căminul Cultural din localitatea Zăvoi. Toți cei interesați sunt încurajați să intre pe site-ul www.lobbypentrubanatuldemunte.ro și să depună depoziții care să cuprindă părerea lor pe tema în discuție, pe site găsindu-se și un îndrumar de realizare a acestora. Termenul limită pentru primirea depoziţiilor este data de 10 decembrie 2017, ora 14. Depoziţiile nu trebuie să depăşească doua pagini şi vor conţine informaţii, argumente şi/sau date statistice care susţin/ întăresc punctul de vedere al celui care depune depoziţia, indiferent care este ea.

Important de reţinut, spun organizatorii: ”doar cei care depun depoziţia în scris pot să îşi susţină opinia și public. Cei care nu doresc să ia cuvântul în cadrul audierii publice, pot depune doar depoziţia în scris. Aceasta va fi analizată de către comisia de experţi şi va contribui la realizarea raportului final”.

La audierea publică vor participa reprezentanți mass media, politicieni locali și reprezentanți ai diverselor grupuri de interese.

Membrii Comisiei de Experţi, desemnată de către Lobby pentru Bantul de Munte, vor sintetiza într-un raport final toate propunerile făcute în cadrul audierii şi vor formula concluziile şi recomandările acesteia.

Raportul final va fi prezentat public în data de 15 ianuarie 2018 în cadrul unei conferinţe de presă. Ulterior grupul de iniţiativă „Pro Banatul de Munte” va semna un protocol cu fiecare candidat la funcţia de primar, pentru ca, pe durata exercitării mandatului, partidul din care face parte să materializeze propunerile făcute în cadrul audierii publice.

Leave a Reply

Your email address will not be published.