Calitatea vietii in Resita- Locuri de munca pentru resiteni

PROCEDURA DE AUDIERE PUBLICA

- prezentare generala -

Audierea Publica este o procedura de consultare prin care orice structura de interese, de la autoritate publica, ONG-uri, coalitii, aliante, organisme, organizatii, isi aduce contributia transparenta in actul decizional al politicilor publice.
In comparatie cu alte proceduri de consultare, audierea publica ofera un cadru riguros si eficace de colectare a unui numar considerabil de opinii, puncte de vedere ale grupurilor de interese pentru care subiectul in dezbatere are impact.
Partile implicate intr-o sesiune de audieri publice au roluri bine definite care, pentru atingerea eficacitatii si eficientei procedurii, trebuiesc respectate dupa cum urmeaza:
Comisia de Initiere a audierii publice.
Este organizatorul audierii publice. Alege tema de dezbatere si ofera publicului larg posibilitatea de a-si exprima opiniile legat de subiectul in cauza. Identifica grupurile de interese afectate de subiect si le invita la dezbatere. Este interesata sa colecteze cat mai multe opinii, pro si contra initiativei.
Martorii. Reprezentanti de grupuri de interese care formuleaza o depozitie.
Orice persoana interesata in a-si expune punctul de vedere (depozitia) legat de subiectul supus dezbaterii, denumita in prezenta procedura, Martor. Acesta se va inscrie la audierea publica depunand in scris, la adresa specificata de Comisia de Initiere a Audierii, punctul sau de vedere intr-o formula sintetica de max. 3 pagini. Aceasta conditie obligatorie ii ofera posibilitatea de a se exprima public in cadrul audierii publice si a-si sustine opinia intr-o expunere de max. 5 min. timp specificat de organizator la inceputul evenimentului.
Comisia de Experti a Audierii Publice.
Audierea publica asigura expertizarea opiniilor prezentate. Organizatorul isi identifica expertii necesari subiectului, fie din cadrul organizatiei proprii, fie experti independenti. Acestia au rolul de a colecta opiniile Martorilor si de a efectua sinteza depozitiilor acestora sub forma de raport. In timpul desfasurarii audierilor ei au dreptul sa puna intrebari clarificatoare martorilor.

Mass media.
Are rol de observator in timpul desfasurarii audierii publice. Va consemna opinii ale martorilor si dupa audiere le poate lua interviu si/sau ii poate invita in emisiuni audio/TV. Va fi invitata ulterior la o conferinta de presa pentru prezentarea raportului sinteza al audierii completat cu recomandarile expertilor, document public pe care il va primi fiecare redactie in parte.

Publicul interesat.
Orice cetatean interesat de subiect poate participa la audierea publica in calitate de spectator. Are rol strict de observator, in conditiile in care nu s-a inscris, in prealabil, ca Martor la Comisia de Initiere a Audierii. Comisia de Initiere a Audierii va anunta public, prin mass-media, organizarea audierii publice, cu tema in discutie, data si locul de desfasurare, precum si adresa de unde se pot ridica materialele supuse dezbaterii si unde se pot inscrie ca Martori depunandu-si opiniile in scris. Rezultatele audierii publice se concretizeaza printr-un raport sinteza, efectuat de Comisia de Experti, care cuprinde prelucrarea tuturor punctelor de vedere depuse de martori, toate opiniile colectate din mass-media ulterior audierii publice, sugestii si recomandari. Toate documentele scrise depuse de martori se vor regasi in anexa acestui raport. Rezultatele se vor face cunoscute, ulterior evenimentului, printr-o conferinta de presa, publicatia sinteza fiind transmisa martorilor, factorilor de decizie si mass-media.
Beneficiile utilizarii procedurii de Audiere Publica sunt:
se colecteaza un numar considerabil de opinii ale grupurilor de interese (scrise si orale), in timp scurt, intr-un cadru riguros organizat. (in doua ore se pot colecta 24 de opinii structurate si argumentate).
Rezultatele se concretizeaza intr-o publicatie sinteza cu pozitii majoritare si minoritare, recomandari si sugestii expert.

Comisia de Initiere a Audierii Publice (Comisia de Audiere).
Identifica tema supusa dezbaterii.
Pregateste "motivatia" alegerii temei supuse dezbaterii.
Identifica grupurile de interese afectate.
Pregateste o lista echilibrata a potentialilor martori.
Organizeaza logistica desfasurarii audierii publice.
Invita reprezentantii grupurilor de interese identificate, ca martori la audierea publica.
Anunta public, prin mass-media, organizarea audierii publice, data, locul si orele de desfasurare. De asemenea asigura pentru cei interesati modul de contact pentru solicitare de informatii si proceduri.
Identifica expertii necesari si constituie Comisia de Experti. Le ofera instructiunile de organizare si desfasurare a audierii publice si cadrul de lucru pentru pregatirea raportului sinteza expert.
Defineste procedura de desfasurare a audierii martorilor (max. pagini scrise, max. de minute acordate depozitiei orale)
Asigura cadrul de colectare al pozitiilor scrise depuse de Martorii inscrisi, anterior desfasurarii audierii publice.
Intocmeste, pe baza colectarii depozitiilor scrise, lista desfasurator a depozitiilor orale ale martorilor.
In ziua desfasurarii audierii publice, asigura organizarea salii in conformitate cu rolurile fiecarui actor (Comisia de Audiere, Comisia de Experti, Mass Media, publicul larg, etc.). Afiseaza la vedere lista desfasurator a depozitiilor orale. Asigura cronometrul de incadrare a Martorilor in timpul alocat depozitiei orale. Deschide, prezinta procedurile de lucru si inchide lucrarile audierii publice. Interventiile membrilor Comisiei de Audiere sunt pentru clarificare in concordanta si corelare cu cele ale Comisiei de Experti.
Organizeaza multiplicarea raportului sinteza intr-un numar suficient de exemplare, avand grija sa fie anexate toate pozitiile scrise ale Martorilor. Organizeaza ulterior desfasurarii audierii publice, conferinta de presa pentru diseminarea rezultatelor.
Distribuie raportul sinteza catre factorii de decizie, martori si mass-media. Comisia de Experti.
Se familiarizeaza cu tema stabilita de Comisia de Initiere a Audierii Publice.
Primeste depozitiile scrise colectate de Comisia de Initiere a Audierii Publice.
Se familiarizeaza cu procedurile de desfasurare a Audierii Publice Se prezinta la desfasurarea Audierii Publice. Primeste lista martorilor inscrisi pentru depozitii orale. Asculta si consemneaza puncte de vedere ale martorilor. Pune intrebari clarificatoare martorilor.
Efectueaza ulterior desfasurarii audierii publice, raportul sinteza al audierii publice, structurandu-l pe opinii majoritare si minoritare. Asigura sugestii si recomandari in baza marturiilor scrise si orale si a reactiilor mass-media colectate de catre Comisia de Initiere a Audierii Publice ulterior audierii publice pe o perioada de o saptamana.
Livreaza raportul sinteza, semnat, Comisiei de Initiere a Audierii, la data hotarata de comun acord.

Martorii.
Iau contact cu Comisia de Initiere a Audierii, fie prin solicitare directa fie prin intermediul mass-media.
Se inscriu ca Martori si preiau documentatia elaborata de Comisia de Initiere a Audierii care cuprinde tema supusa dezbaterii si procedurile audierii publice.
Pregatesc depozitia scrisa, in limitele hotarate de Comisia de Initiere a Audierii.
Depun depozitia scrisa la adresa indicata de Comisia de Audiere. Se prezinta in ziua desfasurarii audierii publice, la locul si la ora stabilita de Comisia de Initiere a Audierii.
Verifica prezenta lor pe lista de desfasurare a audierii publice si isi asteapta randul pentru depozitia orala. In caz de neconcordanta in legatura cu lista se prezinta la secretariatul Comisiei de Audiere si isi prezinta observatiile pentru remediere, inainte de inceperea lucrarilor audierii publice.
Isi depune depozitia orala in conformitate cu timpul acordat de Comisia de Initiere a Audierii.
Raspunde la intrebarile Comisiei de Experti si ale Comisiei de Initiere a Audierii.
Nu intra in polemici cu publicul sau cu mass-media. Are dreptul sa primeasca o copie a raportului sinteza efectuat de Comisia de Experti, ulterior audierii publice (aprox. 2 –3 saptamani).

Mass Media.
Este invitata de Comisia de Initiere a Audierilor Publice sa participe la eveniment, prin comunicat de presa.
Primeste un dosar de informare, care cuprinde documentele pregatite de Comisia de Initiere a Audierii cu privire la tema in dezbatere, procedurile audierii publice si lista martorilor inscrisi.
Este observator pe tot parcursul desfasurarii sedintei de audieri publice. Poate consemna anumite opinii exprimate, dar nu poate pune intrebari. In schimb poate sa solicite martorilor semnificativi interviuri sau sa-i invite la talk-show-uri dupa finalizarea audierilor in afara salii de audiere. Este invitata ulterior audierilor, prin comunicat de presa, (in termen de aprox. 2-3 saptamani), la o conferinta de presa pentru prezentarea raportului sinteza efectuat de experti. Un exemplar al raportului va fi trimis catre fiecare redactie media.

Nota.
Contributia mass-media, ca parte a societatii civile, va fi consemnata in raportul expert in functie de gradul de mediatizare si multiplicare a colectarii opiniilor (prin sondaje, interviuri si/sau talk-show-uri) dupa desfasurarea audierilor publice timp de 7 – 10 zile.
"Calitatea vietii in Resita - Locuri de munca pentru resiteni”


MOTIVAŢIA AUDIERII PUBLICE

Pe parcursul ultimilor douazeci de ani, economia judetului Caras Severin s-a confruntat cu o serie de tulburări şi dezechilibre de mari proporţii determinate de tranziţia la economia de piaţă. Cu toate că în această perioadă au fost realizate mai multe schimbări, ajustări şi reajustări structurale, instituţionale, legislative, comportamentale etc., orientate spre asigurarea unei funcţionalităţi cât mai bune a noului mecanism economic bazat pe raporturi de piaţă, concurenţă şi eficienţă, s-au înregistrat şi o serie de disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte diminuarea indicatorilor economici, înrăutăţirea calităţii vieţii populaţiei, degradarea capitalului uman.
Aceste disfunctionalitati se manifestă, pe de o parte, prin creşterea şomajului şi degradarea sistemului de protecţie socială pe piaţa muncii, iar pe de altă parte, prin utilizarea ineficientă a forţei de muncă, însoţită de descreşterea productivităţii muncii şi, prin consecinţă, de reducerea substanţială a salariilor reale ale lucrătorilor. În aceste condiţii, corelaţia dintre productivitate, calificare şi nivelul salarial lipseşte deseori, iar persoanele încadrate trăiesc, de cele mai multe ori, în sărăcie. Sunt frecvente şi cazuri când persoanele ocupate au venituri mai mici decât cele neocupate. Majoritatea întreprinderilor mari, pentru a evita eventualele conflicte sociale precum şi pentru a minimiza costurile de disponibilizare a personalului, au recurs, în timp, la reduceri în masă a personalului.
S-au preferat, de cele mai multe ori, forme de subocupare (concedii administrative, regim redus de lucru) sau forme latente de şomaj, însoţite de datorii salariale enorme. Din aceste considerente o mare parte a populaţiei apte de muncă nu este prezentă pe piaţa muncii. Aceste persoane preferă, fie emigrarea în căutarea unui loc de muncă mai bine remunerat, fie o activitate la negru, care îi asigură un venit mai mare decât un loc de muncă oficial. Practic, populaţia municipiului este pusă în situaţia să aleagă între două variante .

: pe de o parte, să accepte o muncă care aduce un venit modest, realizată în condiţii nefavorabile de muncă şi sub riscul sporit al îmbolnăvirii, fiind sortită, totodată, la o viaţă în sărăcie iar pe de altă parte, să aleagă calea plecării peste hotare în căutarea unui loc de muncă care le-ar asigura un venit necesar pentru întreţinerea sa şi a familiei. In toate campaniile electorale desfasurate pana acum, una din principalele teme dezbatute a fost „criza locurilor de munca”.
Incapacitatea de a solutiona aceasta problema s-a transformat intr-o adevarata piatra de moara pentru fiecare din cei ce au fost in fruntea administratiei acestui oras!
Cei ce s-au perindat la conducerea acestui oras au promis rezolvarea problemei locurilor de munca, au si facut eforturi in acest sens, fara a reusi sa gaseasca, sau sa aleaga solutiiile cele mai potrivite pentru rezolvarea acestei stari de fapt!
Resita, ca si intreg Caras Severinul, este in continuare zona cea mai putin atractiva pentru investitori. Din aceste considerente, Resita, si judetul Caras Severin, se transforma intr-o zona tot mai saraca si mai puţin populata!
Cel mai important bun, resursa de munca, profita de libera circulatie a fortei de munca cautandu-si rostul in alte zone ale tarii sau ale Uniunii Europene, iar cei rămaşi, sunt, în mare parte, persoanele în vârstă de până la 16 ani, adică acei ce-şi fac încă studiile şi persoanele în etate, adică pensionarii.
În aceste condiţii, în scopul redresării situaţiei privind ocuparea forţei de muncă din Resita, apare necesitatea consultarii tuturor celor ce cred ca au expertiza necesara pentru a putea emite opinii pertinente cu privire la demersurile ce trebuiesc facute de catre administratia judetului si a muncipiului Resita pentru dezvoltarea mediului de afaceri si cresterea gradului de ocupare a fortei de munca!
Audierea publica organizata de grupul de initiativa „Lobby pentru Resita” are ca punct de pornire analiza cantitativă si calitativa privind ocuparea forţei de muncă din judet, în scopul obţinerii unor informaţii concludente care sa ajute la formularea unor soluţii concrete, cu efecte in ceea ce priveste dezvoltarea mediului de afaceri si implicit cresterea gradului de ocupare din acest muncipiul, resedinta de judet!

În anexa motivaţiei audierii publice este redată sinteza analizei cantitative şi calitative a datelor statistice cu privire la ocuparea forţei de muncă din Reşiţa, respectiv din judeţul Caraş Severin. Printre principalele concluzii desprinse evidenţiem următoarele:

· Rata de ocupare a resurselor de muncă a atins în judeţul Caras-Severin valoarea 59,2%, sub cea din regiune de 64,7%;
· Rata şomajului înregistrat pe Regiunea Vest in anul 2010 a fost cu 3,2 p.p mai scazuta decăt a judeţului Caras-Severin, respectiv 5,8 fata de 9%;

· In Caras Severin rata de activitate a resurselor de munca este mai mica cu 6% fata de nivelul regional iar rata de ocupare este de asemenea mai mica decat cea de la nivelul regiunii cu 5,3%. Din cei 13300 someri inregistrati in anul 2009 la nivelul judetului Caras Severin, dintre care 4980 sunt femei, ponderea cea mai mare o reprezinte cei din categoria de varsta cuprinsa intre 40- 49 ani, respectiv 3164!
· La nivelul anului 2009 din datele statistice se remarcă faptul că 35,1% din totalul populaţiei ocupate din judeţul Caras-Severin îşi desfăşura activitatea în agricultură;
· Ponderea populaţiei ocupate în industrie reprezenta 23% din totalul populaţie ocupate la nivelul judeţului Caras-Severin, cea mai ridicată pondere a populaţiei ocupate fiind în industria serviciilor, 37,2%. Aşadar, o serie de indicatori din Balanţa Forţei de Muncă la nivelul judeţului Caraş Severin, raportaţi la aceeaşi indicatori pe regiunea Vest, la nivel naţional sau la nivel european, evidenţiaza problemele importante cu care se confruntă piaţa muncii, cum ar fi:

- Lipsa investiţiilor, cu efecte privind slaba dezvoltare a mediului de afaceri şi criza locurilor de muncă.
- Formare profesională de slabă calitate şi neorientată pe nevoile pieţei.

Economia judeţului nu poate oferi locuri de muncă suficiente şi mai ales atractive din punct de vedere al salarizării, motiv pentru care cei intraţi în somaj preferă să aştepte finalizarea acestuia deoarece diferenţele dintre indemnizaţia de şomaj şi salariul oferit sunt foarte mici! Cel mai probabil, în perioada şomajului acestea desfaşoara diferite activitaţi în cadrul aşa zisei economii la negru!
Economia judeţului nu are o componenţa generatoare de resurse foarte puternică! Axată până în 1989 pe metalurgia oţelului, construcţii de maşini, echipamente şi utilaje tehnologice, construcţii metalice, industrie minieră (cărbune şi neferoase), silvicultură, exploatarea forestieră şi valorificarea primară şi superioară a lemnului, economia judeţului Caraş-Severin a cunoscut în perioada următoare un important recul cauzat de procesul de restructurare al acestor ramuri economice, fapt care s-a reflectat atât în mutaţii semnificative în ceea ce priveşte dinamica ponderii numărului mediu de salariaţi pe activităţi ale economiei naţionale cât şi în dinamica evoluţiei şomajului.


Concluzionând, tendinţele identificate din punct de vedere socio - economic in judeţul Caras Severin sunt următoarele:

- Somaj in crestere - determinat de existenta unui mediu de afaceri slab dezvoltat, cu locuri de munca putine si de proasta calitate.
- Scaderea populatiei ocupate - cauzată de un somajul in crestere, de emigrarea in cautarea unui loc de munca.
- Scaderea populatiei active în favoarea celor inactive – cauzata de scaderea populatie ocupate ca urmare a lipsei locurilor de munca, si de emigrare
- Scaderea resurselor de munca si implicit a populatiei active ca urmare a imbatranirii populatiei si a emigrarii in cautarea unui loc de munca.
- Scaderea gradului de atractivitate a zonei.
- Cheltuieli bugetare mari, in special pe zona de asistenta sociala, si venituri bugetare mici.
- Subdezvoltare socio economica si excluzine sociala.

Prin prezenta audiere publică, grupul de initiativa ,,Lobby ptr Reşiţa” oferă un cadru legal şi democratic, în interiorul căruia oameni de afaceri, oameni politici, sindicalisti sau reprezentanti ai unor ONG-uri interesate sa-si exprime opiniile si sa sugereze solutii cu privire la aceasta stare de fapt a pieţei muncii din Reşiţa.
Experienţele celor ce au dezvoltat afaceri în Reşiţa sau în alte localitaţi din Caraş Severin, a celor ce doresc să facă acest lucru, sau a celor ce au încercat şi au renunţat din motive diverse, ar putea fi relevantă pentru situaţia existentă!
Aceste experienţe ne pot ajuta să identificam mai exact motivele (obiective sau subiective) ce au determinat aceasta stare de fapt, şi s-ar putea transforma într-un manual cu bune practici în atragerea învestiţiilor ţi implicit, creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă!
Având în vedere obiectivul pe care şi l-a propus, grupul de iniţiativă “Lobby pentru Reşiţa” sugerează că în depoziţiile depuse şi în luările de cuvânt, participanţii să incerce a răspunde urmatoarelor intrebari:

1. Care sunt prinicipalele obstacole în calea dezvoltarii mediului de afaceri din Caraş Severin, in particular, şi muncipulul Reşiţa, în special?
2. Ce soluţii credeţi că ar putea avea ca efect eliminarea acestor obstacole?
3. Care trebuie să fie relaţia administraţiei locale şi judeţene cu mediul de afaceri?
4. Care sunt aşteptările mediului de afaceri de la administraţia judeţului CS şi a municipiului Reşiţa?
5. Ce tipuri de facilităţi şi oportunităţi, ce ţin de competenţa administraţiei locale, sunt importante din punct de vedere al mediului de afaceri ?
6. Care sunt priorităţile administrative şi legislative, ce ţin de competenţa administraţiei locale, necesare pentru atragerea investitorilor?


Opiniile colectate prin intermediul procedurii de audiere publică vor fi sintetizate într-un raport de către o Comisie de Experţi, urmând a fi înaintat atât decidenților publici, cât și tuturor părților interesate și celor care au participat la audierea publică.
AUDIEREA PUBLICA


"Calitatea vietii in Resita - Locuri de munca pentru resiteni”

Grupul de iniţiative „Lobby pentru Resita”, format din:
-Mass media: Radio Resita; Banat TV; Jurnalul de CS; Argument de CS;
-Patronate: Patronatul Judetean al Intreprinzatorilor Mici si Mijlocii; UGIR 1903;
-Sindicate: CNS Cartel ALFA-CS; BNS-CS;
-ONG-uri: Fundatia Activity;

organizează in data de 30 noiembrie 2011, ora 11.00, la sala de sedinte din cadrul Consiliului Judetean Caras Severin, etj.1, o audiere publică, avand ca invitați candidaţii la funcţiile administrației locale din cadrul alegerilor locale din 2012, precum și reprezentanți ai sindicatelor, mediului de afaceri, societății civile.

Invităm aşadar, cetățenii Reşiţei şi ai judeţului CS, organizaţiile nonguvernamentale, organizațiile patronale şi sindicale, precum si alte organizaţii interesate, să-și exprime în scris punctul de vedere cu privire la tema: "Calitatea vietii in Resita - Locuri de munca pentru resiteni”

Scopul audierii publice consta în preluarea unor opinii şi soluţii cu privire la devoltarea mediului de afaceri şi creşterea gradului de ocupare în muncipiul Reşiţa!

Incercam astfel sa raspundem unor serii de intrebari cum ar fi:

1. Care sunt prinicipalele obstacole in calea dezvoltarii mediului de afaceri din Reşiţa - Caraş Severin, şi a creşterii gradului de ocupare?
2. Ce soluţii credeţi ca ar putea avea ca efect eliminarea acestor obstacole?
3. Care trebuie sa fie relţtia administrţiei locale şi judeţene cu mediul de afaceri?
4. Care sunt aşteptarile mediului de afaceri de la administraţia locală şi judeţeană?
5. Ce tipuri de facilitaţi şi oportunitaţi, ce ţin de competenţa administraţiei locale, sunt importante din punct de vedere al mediului de afaceri?
6. Care sunt prioritaţile administrative şi legislative, ce ţin de competenţa administraţiei locale, necesare pentru atragerea investitorilor?

Audierea publică, ca formă de consultare publică, urmărește colectarea de opinii, soluții la problemele comunității, acestea fiind sintetizat într-un raport efectuat de experți independenți. Un astfel de exercițiu democratic întărește comunitatea și contribuie la realizarea unor politici publice potrivite acesteia.

Depoziția (opinia) trebuie formulată în scris şi transmisă organizatorilor. În baza acesteia, cei interesaţi se pot înscrierea pentru susținerea publică verbală a opiniei, timp de 3 minute, în cadrul audierii publice.

Termenul limită pentru primirea depoziţiilor este data de 29 noiembrie 2011, ora 14. Depoziţiile nu trebuie să depăşească doua pagini şi vor conţine informaţii, argumente şi/sau date statistice care susţin/ întăresc punctul de vedere al celui care depune depoziţia.

Important de reţinut: doar cei care depun depoziţia în scris pot să îşi susţină opinia public, în cadrul audierii publice din 30 noiembrie. Cei care nu doresc să ia cuvântul în cadrul audierii publice, pot depune doar depoziţia în scris. Aceasta va fi analizată de către comisia de experţi şi va contribui la realizarea raportului final.

La audierea publică vor participa reprezentanți mass media, politicieni locali și reprezentanți ai diverselor grupuri de interese.

Membrii Comisiei de Experţi, vor sintetiza într-un raport final toate propunerile făcute în cadrul audierii şi vor formula concluziile şi recomandările acesteia.
Raportul final va fi prezentat public în data de 02. Dec. 2011, în cadrul unei conferinţe de presă. Ulterior grupul de iniţiativă „Lobby pentru Reşiţa” va semna un protocol cu fiecare candidat la funcţia de primar, pentru ca, pe durata exercitării mandatului, partidul din care face parte să materializeze propunerile făcute în cadrul audierii publice.

IMPORTANT: Resita are nevoie de solutii nu de acuze sau atacuri la persoana!

Regulamentul de organizare a audierii, regulile de redactare a depoziţiilor și alte informații le găsiți pe blogul evenimentului : http://audierepublicaresita.blogspot.com/

Grupul de iniţiativă „Lobby pentru Resita” este format din. reprezentanţi ai societăţii civile din Resita şi fac parte din diverse structuri cum ar fi institutii, asociaţii, organizatii patronale si sindicale, organizaţii studenţeşti, mass media.

Audierea publică este organizată cu sprijinul Academiei de Advocacy, organizaţia care prin intermediul proiectului „Partener Activ şi Implicat” va scoate pe piaţă primii experţi în lobby şi advocacy certificaţi UECNCFPA. Organizatorii audierii publice sunt participanţi la cursul de lobby şi advocacy, la care au mai participat reprezentanţi de sindicate, patronate, camere de comerţ, asociaţii de IMM-uri, organizaţii neguvernamentale şi asociaţii de jurnalişti.

Această audiere publică este prima abordată de grupul de initiativa „Lobby pentru Resita”.

In continuare, avem in vedere organizarea unui ciclu mai larg de consultari publice cu tema „Calitatea vietii in Resita!” In felul acesta vom putea, intr-un cadru perfect democratic si legal, sa ne exprimam opiniile pe subiecte importante pentru viata cetatenilor resitei, solicitand decidentilor sa tina cont de aceste opinii!
FORMULAR DE ÎNREGISTRARE



Informaţii personale:
NUME, prenume _____________________________________________________
Funcţia_____________________________________________________________
Organizația _________________________________________________________
Adresa _____________________________________________________________
Telefon _________________________Fax ________________________________
E-mail ______________________________________________________________


Doresc să particip la Audierea Publică cu tema „Calitatea vietii in Resita – Locuri de munca pentru resiteni” prin:

• transmiterea unei depoziţii scrise;
• transmiterea unei depoziţii scrise şi susţinerea ei verbală în timpul audierii publice;
• prezenţa în sală în timpul audierii publice.



Pentru a fi înregistrat ca participant, vă rugăm să completaţi acest formular şi să îl transmiteţi prin e-mail la adresa audierepublicaresita@gmail.com, până la data de 29 noiembrie 2011, ora 14:00.


Pentru eventuale clarificări de procedură, persoana de contact este: Marian APOSTOL, telefon: 07446207305
AUDIERE PUBLICA RESITA CALITATEA VIETII IN RESITA – LOCURI DE MUNCA PENTRU RESITENI



C O M I S I A D E E X P E R T I

1. POTOCEANU NADIA – profesor universitar
2. VELA IOAN - profesor universitar
3. IORDACHE NELU – presedinte CLDPS CS si om de afaceri
4. FARA PETRU – om de afaceri
5. BALAN CLAUDIA – director SC New Hope Resita
6. MIHAILA COSTEL – om de afaceri



COMISIA DE INITIATIVA

APOSTOL MARIAN – CNS “Cartel ALFA”
NINA CURITA – Jurnalul de CS
CORNELIA DUNAREANU – Banat TV
FLAVIA ARSOI – Centru de afaceri "Master"
ALINA BOSANCEANU – Liga Stud. din UEM Resita
Îndrumar de elaborare a depoziţiei scrise.


Date administrative


1. Formulaţi un titlu al depoziţiei.
2. Numele depozantului, al organizaţiei (daca este cazul) şi coordonatele de contact.
3. Data depunerii depoziţiei.


Cuprinsul depoziţiei

Depoziţia scrisa cuprinde poziţia semnatarului faţa de solicitarile Comisiei de Iniţiere, exprimate în motivaţia sa scrisa.

Opinia trebuie însoţita de propunerea unei soluţii.

Pentru a fi luata în considerare şi analizata, soluţia va fi însoţita de argumente realiste cum ar fi:

. simplu de pus în practica,
. reducerea costurilor administrative,
. beneficii directe şi indirecte,
. impact social/economic semnificativ.


Este de dorit ca, depoziţia sa evidenţieze şi alte grupuri ale societaţii civile care pot beneficia de soluţia propusa.

Decidenţii politici vor lua în considerare soluţia de echilibru care mulţumeşte un grup cât mai mare de beneficiari direcţi şi indirecţi. În consecinţa, este de dorit ca soluţia sa fie susţinuta de cât mai mulţi aliaţi.

Concluzia depozitiei


Prezentaţi, succinct, concluzia opiniei Dumneavoastra şi argumentele susţinatoare acesteia.

Nota: În funcţie de subiect, depoziţia va cuprinde cel mult 3 pagini.
CINE SUNTEM:


Imposibilitatea găsirii unor soluţii politice şi administrative adecvate pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi creşterea gradului de ocupare în municipiul Reşiţa a determinat organizarea Grupului de iniţiative „LOBBY PENTRU REŞIŢA!”

Este un grup deschis care, deocamdata, are următoarea componenţă:

- Mass media:

- Radio Resita,
- Banat TV,
- Jurnalul de CS,
- Argument de CS.


- Patronate:

- Patronatul Judetean al Intreprinzatorilor Mici si Mijlocii,
- UGIR 1903.

- Sindicate:
- CNS "Cartel ALFA" filiala CS,
- BNS filiala CS.

- ONG-uri:
- Fundatia ACTIVITY,
- Clubul LYONS Resita-Montana.


CE DORIM:

Grupul de iniţiative „Lobby pentru Reşiţa” işi propune să contribuie la dezvoltarea economica şi socială a oraşului Reşiţa şi implicit a judeţului Caraş Severin, prin organizarea unui şir de audieri publice având ca temă Calitatea vieţii în Reşiţa şi aspectele ce compun acest concept. Grupul de iniţiative “Lobby pentru Reşiţa“, invită cetăţenii interesaţi de acestă temă să participe la Audierile Publice prin:

· transmiterea unei depoziţii scrise,
· transmiterea unei depoziţii scrise şi susţinerea ei verbală în timpul audierii publice,
· prezenţa în sală în timpul audierii publice.


Pentru Audierea Publica cu tema "Calitatea muncii in Resita-Locuri de munca pentru resiteni" din data de 30.11.2001, ora 11, inregistrarea participarii si transmiterea depozitiei scrise se poate face prin e-mail la adresa lobbypentruresita@gmail.com, până la data de 29 noiembrie 2011, ora 14:00.
Pentru detalii, consultati, bibliografie:
http://audierepublicaresita.blogspot.com/
Marian APOSTOL – 0744 620 730

-NUMAI ABSENŢII NU AU DREPTATE-
inregistrarea audio a evenimentului

Download link: http://dl.transfer.ro/transfer_ro-07dec-82fb5d516958d09.zip?t=1

Download link: http://dl.transfer.ro/transfer_ro-07dec-68d0f37a90db15.zip?t=1

1. ALIN JUCA - PENTRU RESITA
2. ANTON GEORGESCU - PROPUNERI DE NESPECIALIST
3. CLEMENTINA IUCU - SA PRIVIM RESITA IN PERSPECTIVA
4. DAN SARBU - DEPOZITIE PENTRU RESITA
5. DANIEL AFLON LATCU - TURISMUL, O SANSA PENTRU RESITA!
6. DEACONU TUDOR - CORELAREA FORMARII PROFESIONALE CU CERINTELE DE PE PIATA MUNCII
7. ELENA MARIA BARBU - MUNCA LA DOMICILIU
8. GHEORGHE FILIPESCU - RESITA INCOTRO
9. GHEORGHE POPOVICI - NEVOIA DE UN ALTFEL DE TURISM
10. HOTNOGU DORINEL - RESITA - UN NOU INCEPUT
11. IOAN BENGA - CRIZA ECONOMICA - O PROBLEMA COMUNA CU SOLUTII COMUNE
12. LUCIA HOTOMEGA - RESITA! UN CENTRU DE ATRACTIE, NU UN PUNCT DE PLECARE!
13. LUCIAN MICLAU - SOLUTII PENTU RESITA
14. MATEI MIRICIOANE - FURNALUL RESITEAN - MUZEU SI SIMBOL
15. MIHAI STEPANESCU - DEPOZITIE AUDIERE PUBLICA LOCURI DE MUNCA IN RESITA
16. NICOLAE DRAGAN - RESITA, CAPITALA AURULUI VERDE
17. NICOLETA SURDEI - DEPOZITIE
18. OANA MOCIRT - INCUBATOARE DE INTREPRINDERI
INDIVIDUALE 19. OANA TREANTA - UN ORAS MAI PRIETENOS PENTRU MEDIU DE AFACERI
20. OVIDIU ALMAJAN - RESITA, ORASUL URMASILOR NOSTRI
21. PARAU LUCIAN - INCUBATOR DE AFACERI
22. RASOVAN GABRIELA - UN TRAI MAI BUN-LOCURI DE MUNCA-FORMARE PROFESIONALA
23. SIM IOAN - RESITA, TABLOU SUMBRU
24. TURCU IONEL - CET
25. VORNICA HORATIU - AUDIERE PUBLICA
26. ZECHERU RADU - CUM INCURAJAM SPIRITUL ANTREPENORIAL AL TINERILOR
Download link: http://dl.transfer.ro/foto_conferinta_de_presa_Cartel_Alfa-transfer_RO-09dec-3e67e4.zip?t=1

https://www.cartel-alfa.ro/webmail/src/download.php?startMessage=1&passed_id=1752&mailbox=INBOX.Sent&ent_id=2&passed_ent_id=0

Sambata 10.12.2011
http://btv.ro/index.php?option=com_seyre...
Audierea Publica, ce are ca tema Calitatea vietii in Resita – locuri de munca pentru resiteni- a fost o reusita din punctul de vedere al organiaztorilor. Evenimentul desfasurat la sfarsitul lunii trecute a urmarit colectarea de opinii si solutii la problemele comunitatii.

Raport Sinteză Audierea Publică din 30 noiembrie 2011

„CALITATEA VIEŢII ÎN REŞIŢA – LOCURI DE MUNCĂ PENTRU REŞIŢENI”

I. Introducere
Audierea publică este o procedură transparentă de colectare de opinii prin care orice grup, organizaţie, instituţie şi persoană fizică interesată îşi poate aduce contribuţia la definirea şi adoptarea politicilor publice de interes local şi / sau naţional.

Audierea publică cu tema "Calitatea vieţii în Reşiţa - Locuri de muncă pentru reşiţeni” a avut loc la data de 30.11.2011, ora 11, în sala de şedinţe a Consilului Judeţean Caraş-Severin.

Acest eveniment de dezbatere şi consultare publică a fost organizat de Grupul de Iniţiative “Lobby pentru Resita”, grup care reprezintă un parteneriat în favoarea intereselor municipiului şi este format din: Radio Reşiţa, Banat TV, Jurnalul de CS, Argument de CS, Info CS, Patronatul Judeţean al Intreprinzătorilor Mici şi Mijlocii, UGIR 1903, CNS Cartel ALFA CS, BNS CS, Fundaţia Activity, Liga Studenţilor din Universitatea Eftimie Murgu şi Clubul Lyons Reşiţa Montană. Comisia de Iniţiere a audierii publice este fost formată din:

- APOSTOL MARIAN – reprezentant al Confederaţiei Naţionale Sindicale CA
- NINA CURIŢA – reprezentant Jurnalul de CS
- CORNELIA DUNĂREANU – reprezentant Banat TV
- FLAVIA ARŞOI – reprezentant Centrul de afaceri “Master”
- ALINA BOSÂNCEANU – reprezentant Liga Studenţilor din UEM Reşiţa


Aceasta acţiune a fost prima organizată în cadrul unui ciclu mai larg de consultări publice a căror principală temă este „Calitatea vieţii în Reşiţa”. In cadrul acestor consultări cetăţenii Reşiţei, oameni de afaceri, oameni politici, sindicalişti, şi reprezentanţi ai ONG-urilor interesate, sunt chemaţi pentru a-şi exprima punctele de vedere şi a sugera soluţii privind îmbunătaţirea calităţii vieţii în municipiul Reşiţa.

Scopul urmărit al evenimentului a constat în preluarea unor opinii şi soluţii cu privire la devoltarea mediului de afaceri şi creşterea gradului de ocupare în muncipiul Reşiţa, formularea unor concluzii legate de următoarele subiecte majore expuse de către Comisia de Iniţiere în cadrul motivaţiei:

1. Care sunt prinicipalele obstacole în calea dezvoltării mediului de afaceri din Reşiţa - Caraş Severin, şi a creşterii gradului de ocupare?
2. Ce soluţii credeţi că ar putea avea ca efect eliminarea acestor obstacole?
3. Care trebuie sa fie relaţia administraţiei locale şi judeţene cu mediul de afaceri?
4. Care sunt aşteptările mediului de afaceri din partea administraţiei locale şi judeţene?
5. Ce tipuri de facilităţi şi oportunităţi, ce ţin de competenţa administraţiei locale, sunt importante din punct de vedere al mediului de afaceri?
6. Care sunt prioritaţile administrative şi legislative, ce ţin de competenţa administraţiei locale necesare pentru atragerea investitorilor?

Alături de motivaţie, în scop de informare şi facilitare a procesului de consultare publică, au mai fost puse la dispoziţia celor interesaţi: procedura de desfăşurare a audierii publice, îndrumarul de redactare a opiniei / depoziţiei şi regulamentul de desfăşurare a evenimentului de audiere publică, formularul de înregistrare, numele membrilor Comisiei de iniţiativă si numele membrilor Comisiei de experţi.

Conform procedurii audierii publice, toţi cei interesaţi în a-şi expune punctele de vedere, au formulat, în prealabil, în scris, o opinie, sub forma unei depoziţii. Din totalul de 26 depoziţii scrise colectate, au fost susţinute verbal, în cadrul audierii publice propriu-zise, un număr de 20 opinii. La audierea publică au participat un numar de 120 persoane, din care un numar de 104 s-au înscris pe lista de prezenţă. De asemenea, au participat jurnalişti din mass media locală, regională şi centrală în calitate de observatori.

În vederea pregătirii audierii publice, membrii Comitetului de iniţiativă au întreprins următoarele acţiuni:

- lansarea Motivaţiei şi Chemarea la acţiune;
- expedierea celor peste 300 de invitaţii prin Chemarea la acţiune către un spectru larg de părţi interesate;
- publicarea anunţurilor în presa locală, regională şi centrală.
- transmiterea comunicatelor de presă şi a invitaţiilor de participare; - publicarea pe blogul evenimentului http://audierepublicaresita.blogspot.com/ şi pe conturile de facebook;
- redactarea, tipărirea şi ditribuirea de flayere şi afişe cu prezentarea evenimentului;
- prezentarea, pe larg, a evenimentului în două emisiuni la postul local de televiziune Banat TV;

- constituirea Comisiei de Experţi Independenţi, formată din:
- POTOCEANU NADIA – profesor universitar
- VELA IOAN - profesor universitar
- IORDACHE NELU – preşedinte CLDPS CS şi om de afaceri
- FARA PETRU – om de afaceri
- BĂLAN CLAUDIA – director New Hoppe
- COSTEL MIHAILĂ – om de afaceri


II. Cuprinsul raportului sinteză

Rolul Comisiei de experţi a fost de a inventaria toate cele 26 depoziţii scrise, din care 20 au fost susţinute şi verbal, în cadrul audierii publice, de a sintetiza problemele identificate de depozanţi, pe de o parte, iar pe de altă parte de a identifica soluţiile propuse şi a le cataloga în funcţie de impactul lor asupra dezvoltării mediului de afaceri şi a creşterii gradului de ocupare.

Depoziţiile au reprezentat puncte de vedere provenite de la:
- cetăţeni - 8
- patronate - 9
- sindicate - 4
- Consiliul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale CS - 1
- Partidul Social Democrat - 3
- Primaria Resita – 1 depozitie



II. Concluzii

Din analiza depoziţiilor scrise şi susţinute verbal în timpul audierii publice au fost identificate caracteristicile specifice municipiului Reşiţa.

Caracteristici pozitive:
- existenţa unui potenţial în domeniul învăţămîntului universitar;
- existenţa unui potenţial turistic deosebit;
- existenţa unui potenţial deosebit în ceea ce priveşte inovaţia, creativitatea şi multiculturalismul;
- existenţa unui parc industrial cu toate utilităţile necesare;
- se află într-o zona cu potenţial economic important privind:

- exploatarea resurselor minerale,
- exploatarea şi valorificarea superioară a resurselore forestiere,
- producerea energiilor alternative,
- creşterea animalelor şi pomicultura.



Caracteristicile negative:
- constrângeri cauzate de poziţionarea geografică,
- deficienţe în racordarea la căi majore de transport,
- insuficienta coordonare între actorii din comunitate,
- existenţa unui potenţial asociativ scăzut,
- dificultăţi legate de gestionarea eficientă a resurselor locale,
- un potenţial scăzut în domeniul medical,
- un potenţial scăzut cultural si sportiv,
- slaba calitate a serviciilor,
- migraţia fortei de muncă,
- probleme legate de resursele umane,
- slaba reprezentare şi promovare a intereselor oraşului la nivel naţional şi internaţional,
- slaba valorizare a potenţialului multicultural.
- gradul redus al culturii organizaţionale şi antreprenoriale, precum şi lipsa interesului organismelor publice în stimularea spiritului antreprenorial.
- obedienţa politică, ca factor de promovare a resursei umane în detrimentul profesionalismului,
- un mediu de afaceri aflat intr-o proporţie nepermis de mare sub influienţa negativă a mediului politic. Ca si România, Reşiţa nu are şanse de progres dacă mediul de afaceri va depinde în continuare atât de „intim” de mediul politic.
- lipsa unui patrimoniu (terenuri, clădiri) pe care Consiliul Local să-l poată pune la dispoziţia celor interesaţi să dezvolte afaceri şi să creeze locuri de muncă,
- foarte multe spaţii şi terenuri, ce aparţin unor agenţi economici, neutilizate în activitatea de producţie şi neecologizate (unele chiar în centrul oraşului) produc o imagine tristă de indiferenţă şi nepăsare ce anulează orice interes din partea investitorilor.
- incapacitatea decidenţilor politici de a se racorda la problemele reale pe care le are oraşul, de a promova strategii coerente pentru dezvoltarea economică şi de a promova aceste strategii în toate împrejurărilele şi la toate nivelurile de decizie.
- lipsa de comunicare şi dspute sterile între decidenţii politici şi administraţie,
- absenţa unor strategii de promovare, prin campanii de advocacy profesioniste, a potenţialului şi a oportunitaţilor pe care le oferă Reşiţa celor ce doresc să investească în această zonă,
- risipirea banilor publici în investiţii făcute “dupa ureche”, fără un studiu prealabil, prost executate şi lipsite de eficienţă (vezi Km 7, Valea Ţerovei, Patinoarul din Parcul Tricolorului, Centrul civic, etc),
- parteneriate insuficient dezvoltate între agenţii economici şi sistemul educaţional, având ca efect o formare profesională necorelată cu nevoile si exigenţele de pe piaţa muncii.


Măsurile propuse de către participanţii la AUDIEREA PUBLICĂ au evidenţiat câteva direcţii ce trebuie avute în vedere pentru dezvoltarea economică şi creşterea gradului de ocupare în muncipiul Reşiţa, respectiv:

1. Crearea unui mediu economic atractiv pentru investiţiile autohtone şi străine

Măsuri propuse:
- Punerea în cel mai scurt timp în dezbaterea publică a unui proiect de dezvoltare a municipiului şi judeţului pentru următorii 10-15 ani,ţinându-se cont de demersurile efectuate până acum, alegerea unei variante viabile prin negocierea între toţi factorii de decizie, cu concursul politicienilor, investitorilor şi societăţii civile ;
- recuperarea activelor nefolosite din arealul reşiţean, prin cumpărare sau executare silită, în cazul datornicilor la bugetul de stat ( ex. Casa de cultura a sindicatelor) ;
- asigurarea de către administraţia locală a utilităţilor necesare investitorilor(apă ,energie, canalizare) şi extinderea graduală a acestora pe o rază de cel puţin 15 km.;
- asigurarea de oportunităţi şi facilităţe pentru investitorii mari;
- înfiinţarea, eventual într-un parteneriat public privat, a unui incubator de afaceri cu facilităţi corespunzătoare, care să susţină tinerii ce doresc să dezvolte o afacere productivă cu noi locuri de muncă;
- administraţia locală să urgenteze acordarea de avize şi autorizaţii, necesare sectorului privat;
- eliminarea caracterului repetat şi abuziv al controalelor şi verificărilor facute de organisme de control,de regulă subordonate politic, având ca ţintă investitorii ;
- un acces mai facil al investitorilor la informaţii pe probleme de legislaţie, modalităţi de accesare de fonduri, iniţiative şi proiecte locale şi judeţene ;
- acordarea de facilitaţi pentru investitorii care oferă locuri de muncă tinerilor absolvenţi, celor proveniţi din instituţii de ocrotire, minoritaţilor, persoanelor cu handicap ;
- dezvoltarea activitaţii manufacturiere în vederea dezvoltării economice (realizarea de obiecte mici, posibil de a fi cumpărate de turişti);


2. Gestionarea eficientă a resurselor şi a potenţialului dezvoltării economice locale

Masuri propuse:
- stoparea risipei;
- crearea în parteneriat public-privat a unei societăţi care să administreze parcul industrial după modelul celui de la Cluj (Tetarom) care să funcţioneze ca o interfaţă între autorităţi şi investitori. Aceştia se vor autofinanţa şi se vor ocupa de: atragerea de investitori, furnizarea de servicii şi suport logistic astfel încât să-i fereasca pe aceştia de contactul direct cu autorităţile sau alte instituţii care pot împiedica bunul mers al investiţiilor;
- recuperarea activelor (clădiri, hale, terenuri) nefolosite din arealul reşiţean prin cumpărare sau executare silită, în cazul datornicilor la bugetul de stat (ex. Casa de cultura a sindicatelor);
- dezvoltarea unei societătţ de tip social, având ca obiect prelucrarea lemnului cât şi iniţierea unui proiect legislativ, pentru stoparea pe o periaoadă determinată a exportului de buştean şi încurajarea exportului de produse finite sau semifinite ;
- iniţierea unui parteneriat public-privat pentru înfiinţarea unui ,,Incubator de întreprinderi sociale’’;
- încurajarea, eventual condiţionarea prin contract, a firmelor naţionale sau multinaţionale care primesc facilitaţi pentru dezvoltarea afacerilor, să-şi deschidă succursale în Reşiţa,nu puncte de lucru, pentru ca impoxzitele să rămână comunităţii locale ;
- îincurajarea, prin facilităţi, a înfiinţării unor fabrici de prelucrare a fructelor aflate din abundenţă în localităţile din judeţul nostru ;
- modernizarea CET ;


3. Promovarea următoarelor forme de turism: turismul de afaceri, cultural, universitar, turismul de evenimente, turismul de agrement de scurtă durată – turismul de week-end etc.

Măsuri propuse:
- recuperarea platoului Secu (cu o suprafaţă disponibilă de doua ha), dublată de ecologizarea acestei zone şi refacerea infrastructurii, poate genera parteneriate public private care să asigure investiţiile necesare în dezvoltarea unui proiect, elaborat de specialişti, pentru o zonă de agreement modernă, cu oferte de petrecere a timpului liber pe întreaga perioadă a anului;
- iniţierea unor festivaluri şi târguri cu caracter turistic ;
- reabilitarea monumentelor şi ansamblurilor istorice aflate în patrimoniul oraşului ;
- recuperarea structurii de transport a funicularului şi transformarea acestuia într-un teleferic cu ajutorul căruia se pot pune în valoare cele 12 ha existente pe platoul Dealului Gol, prin transformarea acestuia într-una dintre cele mai spectaculoase zone de agreement!
- dezvoltarea conceptului de «turism industrial », de altfel tradiţional în Reşiţa şi conexiunea într-un circuit care să cuprindă: furnalul nr.2 , muzeul de locomotive din Reşiţa, calea ferată Oraviţa-Anina, mina Anina, centrala hidro-electrică Grebla, etc.


4. Dezvoltarea urbană (amenajarea teritoriului, urbanism, infrastructură, mediu)

Măsuri propuse :
- modernizarea intrărilor în oraş;
- acordarea unor facilităţi fiscale proprietarilor de pe strada 24 Ianuarie (intrarea dinspre Oraviţa) şi celor de pe strada Văliugului pentru refacerea faţadelor sau oferirea de material floricol persoanelor fizice şi juridice pentru amenajarea spaţiilor verzi., amenajarea punctului de belvedere la intrarea în oraş dinspre Oraviţa;.
- realizarea unui parc de locuinţe pentru tineri şi specialişti, pentru a încuraja rămânera acestora în Reşiţa;
Având în vedere că oraşul nu dispune de terenuri pentru construcţii noi, fiind înconjurat de dealuri , acest parc se poate realiza relativ uşor prin demararea mansardării blocurilor existente cu structuri uşoare şi ieftine pentru beneficiari.
- în contextual mansardării blocurilor se poate avea în vedere şi posibilitatea anvelopării şi implicit a zugrăvirii faşadelor, de către executantul lucrărilor;
- refacerea infrastructurii stradale din oraş şi din/către zonele de agreement;
- implicarea autorităţilor locale şi centrale pentru a scoate Reşiţa din „izolarea„ ei privind infrastructura spre Dunăre, spre şoselele naţionale şi autostrăzi;
- implicarea reală a autorităţilor judeţene pentru funcţionarea aeroportului din Caransebeş;
- racordarea municipiului Resita la reţelele majore de transport rutier, naval, feroviar, aerian;
- realizarea unui drum de centură pentru dezvoltarea zonelor recomandate ca parcuri industriale şi pentru facilitarea accesului către zonele turistice ;
- modernizarea infrastructurii edilitare;
- valorificarea potenţialului turistic al centrului istoric;
- prezervarea zonelor verzi existente şi amenajarea de noi zone verzi;
- orientarea municipiului Resita spre un sistem de management integrat al deşeurilor;
- reglementarea regimului construcţiilor;
- stabilirea unei strategii integrate în domeniul dezvoltării urbane;


4. Dezvoltarea resurselor umane.

Măsuri propuse:
- depolitizarea administraţiei publice locale şi judeţene,renunţarea la oferirea posturilor pe criterii politice, sau de rudenie şi angajarea pe aceste posturi pe criterii de profesionalism;
- creearea unui cadru în care părţile implicate şi interesate (unităţile de învăţământ, administraţia locală, comunitatea de afaceri şi societatea civilă) să-şi poată coordona eforturile şi satisface mutual interesele;
- un acces mai facil al investitorilor, la informaţii pe probleme de legislaţie,modalităţi de accesări de fonduri,iniţiative şi proiecte locale si judetene ;
- profilarea formării şi pregătirii profesionale a resursei umane pe necesităţile locale;
- promovarea unui dialog care să aibă în vedere stabilirea unor relaţii comerciale corecte şi reciproc avantajoase, între agentii economici, Universitatea”Eftimie Murgu” şi Hydro Engineering în domeniul cercetării ştiinţifice, dialog moderat de autorităţile locale sau judeţene;


7. Dezvoltarea resurselor comunitare (politicile legate de tineret, sport, cultură, servicii sociale, sănătate şi asistenţă medicală, organizaţii neguvernamentale-nonprofit).

Măsuri propuse:

a. Politici comunitare pentru tineret:
- creşterea accesului la informaţie;
- sporirea participării civice;
- dezvoltarea activităţilor cu caracter educaţional non-formal;
- încurajarea iniţiativelor cu caracter antreprenorial în rândul tinerilor;
- includerea de secţiuni dedicate tinerilor în strategiile sectoriale;


b. Politici comunitare pentru sport:
- susţinerea sportului de performanţă;
- dezvoltarea bazei materiale / de agrement– sportive;


c. Politici comunitare în domeniul culturii:
- crearea unor spaţii adecvate pentru activitatea instituţiilor şi organizaţiilor culturale;
- creşterea dinamicii vieţii culturale resitene;
- creşterea calităţii ofertei culturale şi a cererii produsului cultural;
- punerea accentului pe dezvoltarea parteneriatului între operatorii culturali, mediul de afaceri, mediul academic şi administraţia publică locală;

d. Serviciile sociale:
- crearea unui continuum de servicii locale individualizate, centrate pe nevoile clienţilor;
- dezvoltarea comunicării inter-instituţionale şi cu structurile societăţii civile.


e. Politici comunitare în domeniul ONG-urilor:
- dezvoltarea relaţiilor între mediul neguvernamental, nonprofit, respectiv sectorul de afaceri şi cel al administraţiei publice;
- îmbunătăţirea capacităţii ONG-lor locale de a atrage şi de a gestiona eficient resursele locale pe baza nevoilor locale;


f. Politici comunitare în domeniul multiculturalismului:
- definirea unei identităţi multiculturale a oraşului şi promovarea acesteia prin intermediul tuturor canalelor de comunicare;
- încurajarea şi promovarea parteneriatelor între instituţiile publice, private, organizaţii non-guvernamentale în diferite domenii de activitate: educaţie, cultură, turism etc.;
- organizarea de evenimente cu caracter multicultural, elaborarea în acest scop a unei agende pe termen scurt şi mediu;
- valorificarea potenţialului multicultural al oraşului pentru a încuraja turismul cultural;

Ca orice comunitate urbană modernă, Reşiţa trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase.

Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci cînd fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic.

Dezvoltarea oraşului nu reprezintă doar o problemă a autorităţilor locale ci ţine de vointa şi capacitatea comunităţii de a defini obiective strategice, de a le transpune în programe operaţionale si de a le promova în relaţia cu instituţiile decidente!.

COMISIA DE INITIERE:

APOSTOL MARIAN
NINA CURIŢA
CORNELIA DUNĂREANU
FLAVIA ARŞOI
ALINA BOSÂNCEANU


Download link: http://dl.transfer.ro/foto_conferinta_de_presa_Cartel_Alfa-transfer_RO-09dec-3e67e4.zip?t=1Download link: http://dl.transfer.ro/foto_conferinta_de_presa_Cartel_Alfa-transfer_RO-09dec-3e67e4.zip?t=1

CONFERINTA DE PRESA


TEMA: RAPORT SINTEZA AUDIERE PUBLICA:

Putem aprecia Audierea Publica, organizata de Grupul de initiatva “Lobby pentru Resita” ca fiind o actiune foarte reusita din urmatoarele perspective;

- - Modul in care a fost organizata – un cadru riguros in care oricine si-a manifestat dorita de a-si exprima un punct de vedere, a putut sa o faca fara a se permite insa iesirea din cadrul temei stabilite de organizatori.
- - Participarea – care a fost destul de consistent, cu reprezentanti din toate structurile societatii civile.
- - Faptul ca sa reusit mentinerea discutiilor intr-un cadru constructiv fara atacuri la persoana
- - Evitarea confiscarii acestei actiuni de catre politicieni. Tinem sa le multumim acestora pentru ca ne-au ajutat, chiar si prin ignorarea evenimentului, sa ne atingem acest obiectiv.
- - Colectarea unui numar impresinant de idei, solutii, care au fost cuprinse intr-un raport sinteza pe care l-am pus la dispozitia dv. “In opinia noastra acest raport sinteza poate fi un instrument de lucru atat pentru administratia municipiului Resita cat si ptr a judetului CS. Noi, vom inainta in mod oficial acest raport catre institutiile decidente, catre toate partidele politice, si vom urmari modul in care vor dori sa tina cont de aceasta “agenda de lucru” intocmita pentru dansii de catre cetatenii Resitei ”, este aprecierea comisiei de expertiza.

“Nu vom cade in greseala de a spune ca solutiile propuse sunt novatoare, ca reprezinta un panaceau pentru Resita! Multe dintre ele au mai fost discutate de-a lungul timpului dar nu au fost prinse intr-un cadru complex de actiune! Dezvoltarea oraşului nu reprezintă doar o problemă a autorităţilor locale ci ţine de vointa şi capacitatea intregii comunităţii, inclusiv a mediului politic, de a defini obiective strategice de a le transpune în programe operaţionale si de a le promova în relaţia cu instituţiile decidente!.”, a declarat Marian APOSTOL, liderul Cartel ALFA CS si organizator al audierii publice.

Consideram ca opiniile noastre se pot transforma intr-un cuvant care sa atarne sufficient de mult in deciziile pe care le iau cei care au in mana destinele urbei. Noi suntem viitori salariati sau someri ai acestei comunitati si de aceea nu ne poate fi indifferent ce se intampla in acest oras” spune Alina Bosanceanu, presedintele ligii studentilor din UEM. Ca orice comunitate urbană modernă, Reşiţa trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase.

Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci cînd fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic.
December 11, 2011

Resitenii fac agenda de lucru

REŞIŢA – Audierea publică de la finalul lunii trecute şi-a definit scopurile şi a devenit un precedent. În cadrul unei conferinţe de presă de la finalul […]
November 24, 2011

Marian Apostol: Singura arma este solidaritatea

REŞIŢA – Aceasta este motivaţia pentru organizarea unei audieri publice la Reşiţa. „Mi s-a părut o idee interesantă şi un mod de a crea un nou […]
November 17, 2011

Eveniment inedit la Reșița: audiere publică pentru viitorul municipiului

Societatea civilă din Reșița dă ușoare semne că s-ar putea trezi dintr-o anumită amorțeală, evidentă în ultimii ani. Din această zonă e anunțat un eveniment, pentru […]