Munții Țarcu – zonă salbatică sau motor pentru dezvoltare economică și bunăstare

"Munții Țarcu – zonă salbatică sau motor pentru dezvoltare economică și bunăstare”

Nevoia relansari sociale si economice a localitatilor din zona Banatului De Munte, prin valorificarea potentialului turistic, a resurselor naturale, a infrastructurii de transport şi a resurselor umane disponibile, a determinat organizarea unui grup de initiativa, denumit “Pro Banatul de Munte”.
Grupul de iniţiative „Pro Banatul de Munte” doreste detectarea si efectuarea unor expertizari a problemelor, a oportunitatilor, privind dezvoltarea economica si sociala existente in aceasta zona, determinarea unor solutii fezabile care uleterior sa fie promovate in relatia cu decidentii, din domeniul politic si administratie, prin instrumente specifice campaniilor de lobby si advocacy.
O prima analiza a Grupul de iniţiative „Pro Banatul de Munte” s-a referit la probleme legate de calitatea vieții in Resita și masurile ce sunt necesare pentru dezvoltarea locurilor mediului economic si creșterea numarului locurilor de muncă! A urmat apoi o campanie de lobby care avea in vederea blocarea demersurilor privind dezafectarea căii ferate Anina-Oravita, reabilitarea acesteia si introducerea in circuitul economic. In acest moment consideram necesara o campanie de informare și sondare a opiniilor cetațeniilor si reprezentantilor administrațiilor locale din zona muntelui Tarcu, cu privire la inițiative, venite din afara acestui spațiu cultural și economic, care vizează declararea muntelui Țarcu , ca zonă sălbatică.

Invităm aşadar, cetățenii interesati ai judeţului Caras Severin, organizaţiile nonguvernamentale, organizațiile patronale şi sindicale, precum si alte organizaţii interesate, să-și exprime în scris punctul de vedere cu privire la această temă.
Scopul audierii publice consta în preluarea unor opinii şi soluţii care să armonizeze nevoia de exploatare a rationala a resurselor naturale din zona munților Țarcu, cu nevoia dezvoltarii comunitatilor umane din aceasta zona.
Încercăm astfel să răspundem unor serii de întrebări, cum ar fi:

1 Cunoașteți reglementările impuse de statutul juridic al sit-urilor din cadrul Natura 2000?

2 Considerati că este spre interesul Unitatilor Administrativ Teritoriale, și a locuitorilor din cadrul acestora, ca zona munților Țarcu să rămână sub protecția și restricțiile impuse de cadrul legislativ ce reglementează siturile Natura 2000?

3 Sunteți interesați de creșterea potențialului economic al zonei prin dezvoltarea infrastructurii turistice și economice (drumuri, pensiuni, partii de ski, păstravarii, comert, producție de energie nepoluantă. etc.), care la randul lor generează locuri de muncă si bunăstare?

4 Considerați ca este spre interesul Unitatilor Administrativ Teritoriale, și a locuitorilor zonei, ca zona munților Țarcu sa fie declarată zone de slabaticie, interzicandu-se astfel orice intervenție sau acțiune umană și chiar activitati tradiționale pana acum, cum ar fi: cules ciuperci, fructe de pădure, pășunat, adunat lemne, fân, frunze sau plante mediinale?

5 Sunteți de acord cu declararea muntelui Țarcu, ca zonă de sălbăticie?

PS. Trebuie știut ca in aceasta ultima situație sunt permise activităţi agricole tradiţionale, unele dintre acestea necesare pentru menţinerea peisajelor (de exemplu, pajiştile montane), cultivarea şi obţinerea produselor ecologice - legume, fructe, produse lactate, carne, sucuri de fructe, activităţi de vânătoare şi pescuit, activităţi de promovare şi dezvoltare a turismului durabil - cu accent pe ecoturism, construcţii din materiale tradiţionale - în acord cu arhitectura zonei, exploatarea masei lemnoase

Deasemenea, trebuie știut că reglementarile legale impuse pentru zonele care fac parte din sit-urile Natura 2000 (muntele Țarcu face parte) permit toate aceste activitați, cu condiţia să nu conducă însă la degradarea sau distrugerea habitatelor naturale şi a speciilor de plante şi animale de interes comunitar.

Audierea publică, ca formă de consultare publică, urmărește colectarea de opinii, soluții la problemele comunității, acestea fiind sintetizat într-un raport efectuat de experți independenți. Un astfel de exercițiu democratic întărește comunitatea și contribuie la realizarea unor politici publice potrivite acesteia.
Depoziția (opinia) trebuie formulată în scris şi transmisă organizatorilor. În baza acesteia, cei interesaţi se pot înscrierea pentru susținerea publică verbală a opiniei, timp de 3 minute, în cadrul audierii publice.

AUDIEREA PUBLICĂ va avea loc în data de 16 decembrie 2017, la Căminul Cultural din localitatea Zăvoi. Termenul limită pentru primirea depoziţiilor este data de 10 decembrie 2017, ora 14. Depoziţiile nu trebuie să depăşească doua pagini şi vor conţine informaţii, argumente şi/sau date statistice care susţin/ întăresc punctul de vedere al celui care depune depoziţia.

Important de reţinut: doar cei care depun depoziţia în scris pot să îşi susţină opinia public. Cei care nu doresc să ia cuvântul în cadrul audierii publice, pot depune doar depoziţia în scris. Aceasta va fi analizată de către comisia de experţi şi va contribui la realizarea raportului final.

La audierea publică vor participa reprezentanți mass media, politicieni locali și reprezentanți ai diverselor grupuri de interese.

Membrii Comisiei de Experţi, vor sintetiza într-un raport final toate propunerile făcute în cadrul audierii şi vor formula concluziile şi recomandările acesteia.
Raportul final va fi prezentat public în data de 15 ianuarie 2018 în cadrul unei conferinţe de presă. Ulterior grupul de iniţiativă „Pro Banatul de Munte” va semna un protocol cu fiecare candidat la funcţia de primar, pentru ca, pe durata exercitării mandatului, partidul din care face parte să materializeze propunerile făcute în cadrul audierii publice.

IMPORTANT: Zona muntilor Țarcu are nevoie de solutii nu de acuze sau atacuri la persoana!
Regulamentul de organizare a audierii, regulile de redactare a depoziţiilor și alte informații le găsiți pe site-ul nostru.

Această audiere publică este cea de a IV organizată de grupul de initiativa „Pro Banatul de Munte”.
In continuare, avem in vedere organizarea unui ciclu mai larg de consultari publice pe diverse teme. In felul acesta vom putea, intr-un cadru perfect democratic si legal, sa ne exprimam opiniile pe subiecte importante pentru viata cetatenilor din Banatul de Munte, solicitand decidentilor sa tina cont de aceste opinii!

Pentru detalii, consultatii, bibliografie: Marian APOSTOL - 0744620730
"Munții Țarcu – zonă salbatică sau motor pentru dezvoltare economică și bunăstare”

Natura 2000 este o rețea ecologică de arii protejate ce are scopul să mențină într-o stare de conservare favorabilă o selecție a celor mai importante tipuri de habitate și specii ale Europei. Rețeaua Natura 2000 a fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci și pentru menținerea bogățiilor naturale pe termen lung, prin exploatarea acestora intr-un mod rațional, în scopul asigurarii resurselor necesare dezvoltării socio-economice durabile a unitatilor administrativ teritoriale din zonele cuprinse in aceste arii. Ca orice arie protejată, aceasta trebuie să aibă un custode. Primul custode a fost Asociația ”Altitudine” din Arad, o asociație care, în timp, si-a dovedit ineficienta în activitatea de administrare, de elaborare și implementare a planului de management pentru aria naturală protejată. În anul 2013 Rovana Plumb, ministrul mediului din Guvernul Ponta, a constatat incapacitatea Asociației de a face un plan de management al zonei protejate și i-a retras rolul de custode al Sitului, rol preluat de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin. La finele anului 2016, Guvernul a înființat Agenția Națională pentru Arii Protejate (în subordinea Ministerului Mediului) și aceasta a preluat rolul de custode al sitului Natura 2000, ”Munții Țarcu”. Pe baza doar a actelor normative europene, WWF a demarat proiectul ”Sălbăticia în Carpați, bogăție pentru oameni” prin care a dorit identificarea și declararea mai multor zone din Carpații de Sud-Vest (inclusiv Munții Țarcu, fie în totalitate, fie de la cota 2000 în sus) ca zone de sălbăticie. Acest proiect este finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român însă valoare lui este declarată.
Zona de sălbăticie propusă urmează să fie compusă din:
A. Zona nucleu de sălbăticie: Este recomandat un minim de 3000 de hectare compacte pentru a desemna o zonă ca fiind de sălbăticie, având ca obiectiv extinderea ei la 10000 de hectare, acolo unde este posibil, într-un cadru de timp stabilit. Zona nucleu poate fi formata si din mai multe suprafete apropiate care au sub 3000 ha daca acestea sunt conectate intre ele prin zone tampon.
B. Zona tampon (de semisălbăticie): Suprafaţa minimă, cumulată, a zonelor nucleu și a zonelor tampon ar trebui să nu fie mai mică de 8000 de hectare. Daca nucleul depășește 8000 de hectare, zona tampon nu mai este necesară. În mod ideal, zonele nucleu și tampon combinate ar trebui să fie suficient de mari pentru a permite expansiunea zonei nucleu până la un obiectiv de cel puţin 10000 de hectare.
C. Zona de tranziție: Fără suprafaţă minimă, însă este recomandabil ca această zonă să aibă o suprafaţă de cel puţin un sfert din totalul zonelor nucleu + tampon + tranziţie. Această zonă nu este obligatorie, dar în mod special recomandată.
Declararea unei zone sălbatice presupune că în zona A sunt excluse, practic, orice intervenție sau acțiune umană, iar în zona B, acolo unde se presupune că aceste acțiuni există deja, se cere resălbăticirea zonei prin dărâmarea/acoperirea urmelor acțiunii umane.
Localitățile afectate de excesele agentilor de mediu care doresc extinderea zonelor salbatice până în inima localitaților sunt de doua feluri:
1. Cele afectate în mod direct - primării mici, care au teritoriu efectiv în sit Natura 2000, Munții Țarcu. Principalele comune afectate (cu procentajul din suprafaţa care se află în sit) sunt: Armeniş (34%), Bolvaşnita (63%), Slatina Timiş (25%), Teregova (43%), Turnu Ruieni (40%), Zăvoi (60%). În interiorul sitului se află şi asezarea/staţiunea Poiana Mărului şi complexul turistic Muntele Mic. Golul alpin aproape în totalitate este folosit pentru păşunat (nu aparține teritorial nici unui UAT) iar padurile aparţin ocoalelor silvice locale.
2. Cele afectate în mod indirect - primăriile Oțelu Roșu și Caransebeș, care deși nu au terenuri în zona de sit, pierd oportunitățile ce pot apărea în urma dezvoltarii activitatiilor turistice și economice din zona aflată in discuție.
Constatăm că, dacă inițiativa WWF, privind declararea munților Țarcu ca zonă de sălbăticie, reușește, atunci orice inițiativa privind dezvoltarea economica a acestei zone, prin dezvoltarea tursimului, a infrastructurii necesare acestuia, prin productia de energie nepoluantă, etc, devine imposibilă de aplicat din cauza restrictiilor impuse pentru zonele de salbaticiei.
În acelasi timp chiar și activitatile tradiționale până acum, de genul; cules ciuperci ori fructe de pădure, pășunat, adunat lemne sau fân, frunze, plante medicinale vor fi interzise.
Având în vedere cele prezentate mai sus considerăm absolut necesare organizarea unei audieri publice la care să fie invitati toti cei care sunt interesați de modul în care se va tranșa această problema, dar în primul rând reprezentanții UAT-urilor si a cetatenilor din zona respectiva. Până acum au vorbit pe această temă toți cei care beneficiază de confortul orașelor dar care doresc să impună salbaticia ca și regulă în viața locuitorilor din zona munților Tarcu.
Acum este timpul ca reprezentanții UAT-urilor și locuitorii din zona să-și exprime punctul de vedere, deoarece ei vor resimți cel mai acut efectele socio - economic ale unui astfel de demers, efecte care se pot defini prin:
- Somaj în creștere - determinat de existența unui mediu de afaceri slab dezvoltat, cu locuri de muncă puține și de proastă calitate.
- Scăderea populației ocupate - cauzată de un somajul în crestere, de emigrarea în cautarea unui loc de muncă.
- Scăderea populației active în favoarea celor inactive – cauzată de scăderea populație ocupate ca urmare a lipsei locurilor de muncă, și de emigrare
- Scăderea resurselor de muncă și implicit a populatiei active ca urmare a îmbatranirii populatiei si a emigrarii în căutarea unui loc de muncă.
- Scaderea gradului de atractivitate a zonei.
- Cheltuieli bugetare mari, în special pe zona de asistență socială, și venituri bugetare mici.


Inițiator:
Loby pentru Banatul de Munte.
Formular de înscriere

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE
Informaţii personale:

NUME, prenume _____________________________________________________
Funcţia_____________________________________________________________
Organizația _________________________________________________________
Adresa _____________________________________________________________
Telefon _________________________Fax ________________________________
E-mail ______________________________________________________________


Doresc să particip la Audierea Publică cu tema „Semeringul banatean - trecut si viitor” prin:
• transmiterea unei depoziţii scrise;
• transmiterea unei depoziţii scrise şi susţinerea ei verbală în timpul audierii publice;
• prezenţa în sală în timpul audierii publice.Pentru a fi înregistrat ca participant, vă rugăm să completaţi acest formular şi să îl transmiteţi prin e-mail la adresa contact@lobbypentrubanatuldemunte.ro, până la data de 10 decembrie 2017, ora 14:00.


Pentru eventuale clarificări de procedură, persoana de contact este: Marian APOSTOL, telefon: 07446207305
Date administrative
1. Formulaţi un titlu al depoziţiei.
2. Numele depozantului, al organizaţiei (daca este cazul) şi coordonatele de contact.
3. Data depunerii depoziţiei.


Cuprinsul depoziţiei

Depoziţia scrisă cuprinde poziţia semnatarului faţa de solicitarile Comisiei de Iniţiere, exprimate în motivaţia sa scrisă.

Opinia trebuie însoţita de propunerea unei soluţii. – derivă din întrebări! (o soluție poate fi ca zona Țatcu să rămână sub protecția juridică a statutului de sit natura 2007.)

Pentru a fi luată în considerare şi analizată, soluţia va fi însoţita de cateva argumente care pot fi extrase din expunerea de motive dar și din intrebari.

Este de dorit ca, depoziţia să evidenţieze şi alte grupuri ale societaţii civile care pot beneficia de soluţia propusă.

Decidenţii politici vor lua în considerare soluţia de echilibru care mulţumeşte un grup cât mai mare de beneficiari direcţi şi indirecţi. În consecinţa, este de dorit ca soluţia sa fie susţinută de cât mai mulţi aliaţi.

Concluzia depozitiei

Prezentaţi, succinct, concluzia opiniei dumneavoastră şi argumentele susţinatoare acesteia.


Nota: Depozitia va cuprinde cel mult 2 pagini.


Având în vedere obiectivul pe care şi l-a propus, grupul de iniţiativă “Lobby pentru Reşiţa” sugerează că în depoziţiile depuse şi în luările de cuvânt, participanţii să încerce a răspunde urmatoarelor întrebări:
1. Considerați că zona munților Țarcu este suficient protejată de statutul juridic al sit-urilor din cadrul Natura 2000?
2. Sunteți interesati de cresterea potențialului economic al zone prin dezvoltarea infrastructurii turistice și economice (drumuri, pensiuni, partii de ski, păstravarii, comert, producție de energie nepoluantă. etc. ), care la randul lor generează locuri de muncă si bunăstare?
3. Considerați ca este spre interesul Unitatilor Administrativ Teritoriale, si a locuitorilor zonei, ca zona munților Țarcu sa fie declarată zone de slabaticie, interzicandu-se astfel orice intervenție sau acțiune umană și chiar activitati traditionale pana acum , cum ar fi: cules ciuperci ori fructe de pădure, pășunat, adunat lemne sau fân, frunze, plante medicinale vor fi interzise? (da sau nu)
4. Considerati ca este spre interesul Unitatilor Administrativ Teritoriale, si a locuitorilor din cadrul acestora, ca zona munților Țarcu să rămână sub protecțiua cadrului legislativ ce reglementeaza siturile Natura 2000?

Mentionam că în aceasta ultima situație sunt permise activităţi agricole tradiţionale, unele dintre acestea necesare pentru menţinerea peisajelor (de exemplu, pajiştile montane), cultivarea şi obţinerea produselor ecologice - legume, fructe, produse lactate, carne, sucuri de fructe, activităţi de vânătoare şi pescuit, activităţi de promovare şi dezvoltare a turismului durabil - cu accent pe ecoturism, construcţii din materiale tradiţionale - în acord cu arhitectura zonei, exploatarea masei lemnoase.

Toate aceste activtați sunt permise, cu condiţia să nu conducă însă la degradarea sau distrugerea habitatelor naturale şi a speciilor de plante şi animale de interes comunitar, pentru care zona a fost declarată sit Natura 2000.

Prin prezenta audiere publică, grupul de initiativa ,,Lobby ptr Reşiţa” oferă un cadru legal şi democratic, în interiorul căruia reprezentantii administratiilor locale, cetațenii, oameni de afaceri, oameni politici, sindicalisti sau reprezentanti ai unor ONG-uri interesate, sa-si exprime opiniile si sa sugereze solutii cu privire la aceasta stare de fapt.

Opiniile colectate prin intermediul procedurii de audiere publică vor fi sintetizate într-un raport de către o Comisie de Experţi, urmând a fi înaintat atât decidenților publici, cât și tuturor părților interesate și celor care au participat la audierea publică.
Vezi aici intreg raportul.
Vezi aici intreg raportul.
- Constituirea Comisiei de Experţi Independenţi, formată din:
- Conf.dr. ILEANA ROTARU
- Prof.univ. MARTIN OLARU
- Prof. univ. MIHAI TODOR
Comisia de Iniţiere a audierii publice ,,Muntele Țarcu – zonă salbatică sau motor pentru dezvoltare economică” a fost formată din:

- Doru Cîrdei - Primar Comuna Zavoi
- Apostol Marian - Pro Banatul de Munte
- Vlădulescu Dumitru - Pro Banatul de Munte
- Pârvulescu Petru - Asociația Bloju
- Franț Cristian - jurnalist
January 25, 2018

Localnicii nu vor sălbăticire în zona Munții Țarcu – foto-video

Locuitorii satelor din zona Muntele Ţarcu resping cu fermitate demersurile privind declararea acesteia ca zonă de sălbăticie, considerând restricţiile existente acum, pentru zonele care fac parte […]
January 24, 2018

Locuitorii din Munții Țarcu: „Avem suficientă sălbăticie”.

În urma unei cercetări sociologice şi a unei audieri publice, realizate în luna decembrie a anului trecut, locuitorii satelor din zona Muntele Ţarcu au respins demersurile […]
January 22, 2018

AUDIERE PUBLICĂ. Munții Țarcu, zonă de sălbăticie? Peste 80% dintre locuitori se opun! [VIDEO]

Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, Lobby pentru Banatul de Munte a prezentat Raportul-sinteză al Comisiei de experți în urma audierii publice cu privire la […]
January 22, 2018

Salbaticia Muntilor Țarcu si rezistenta civilizatiei

Scris de Alexandra Gorghiu – REȘIȚA – Grupul de Iniţiativă ,,Pro Banatul de Munte“ a prezentat rezultatele audierii publice din comuna Zăvoi într-o conferință de presă. Audierea, cu tema „Muntele […]
January 22, 2018

Nu – zonei de sălbăticie Munții Țarcu

Muntele Ţarcu între zonă de sălbăticie sau motor de dezvoltare a fost tema unei audieri publice prin care s-a cerut părerea locuitorilor cu privire la transformarea […]
January 22, 2018

Munţii Ţarcu-zonă sălbatică sau motor de dezvoltare economică

Munţii Ţarcu-zonă sălbatică sau motor de dezvoltare economică a fost tema unei conferinţe de presă organizată astăzi de Asociaţia Pro Banatul de Munte, pentru o informare corectă […]
January 22, 2018

VIDEO Muntele Ţarcu între zonă de sălbăticie sau motor de dezvoltare

,,Muntele Ţarcu între zonă de sălbăticie sau motor de dezvoltare,, a fost tema unei audieri publice prin care s-a cerut părerea locuitorilor cu privire la transformarea […]
January 22, 2018

Locuitorii din zona Muntelui Țarcu nu vor zonă de sălbăticie

Locuitorii satelor din zona Muntele Ţarcu resping cu fermitate demersurile WWF România privind declararea acesteia ca zonă de sălbăticie. 80 la sută dintre locuitorii celor 12 […]
January 22, 2018

Locuitorii din zona Muntele Ţarcu resping demersurile WWF privind declararea ca zonă de sălbăticie

Locuitorii satelor din zona Muntele Ţarcu resping cu fermitate demersurile WWF privind declararea acesteia ca zonă de sălbăticie, considerând restricţiile existente acum, pentru zonele care fac […]
January 20, 2018

Investitor german scandalizat de sălbăticirea zonei din Poiana Mărului!

Grupul „Lobby pentru Banatul de Munte“ a organizat recent o audiere publică la Zăvoi pe tema sălbăticirii zonei, după ce o inițiativă de declarare a zonei […]
December 18, 2017

Localnicii au spus un „nu” răspicat sălbăticirii!

„Pro Banatul de Munte” a reușit să organizeze o importantă audiere publică cu privire la viitorul zonei Munților Țarcu și declarării zonei ca zonă sălbatică. Audierea […]
December 18, 2017

„Vrem să ocrotim natura, dar nu să fim sălbatici”! Localnicii se opun declarării Munților Țarcu ca zonă de sălbăticie!

„Vrem să ocrotim natura, dar nu să fim sălbatici”, cam aceasta ar fi ideea ce s-a desprins din dezbaterea publică organizată la finalul săptămânii trecute la […]
December 18, 2017

Proiectul european de sălbăticire a Munţilor Ţarcu stârneşte revolta localnicilor. O asociaţie face demersuri pentru blocarea iniţiativei

Asociaţia “Pro Banatul de Munte”, din Caraş-Severin a organizat la sfârşitul săptămânii trecute o audiere publică pentru informarea şi consultarea localnicilor din cele 12 comune, aflate […]
December 13, 2017

Dincolo de aparențe – 2017.12.13

December 8, 2017

Anunț audiere publică în data de 10 decembrie 2017

Lobby pentru Banatul de Munte propune o nouă dezbatere societății Problema lipsei investițiior este deja un leit motiv pentru Banatul de Munte dar ce te faci […]